New feature proposals

This is a discussion group for requesting new features to be added to VantagePoint. Please indicate if the request is for an import "Filter", "Macro", or "Program" improvement.

ngày dài lê thê

dạo này ốm hay sao mà sáng nào dậy cũng đau đầu kinh. cầu mong là mình pv thành công để có thể làm việc ở 1 môi trowngf tốt cho mình cơ hội thăng tiến. mình muốn cố gắng 1 lần cho nhưng gì còn lại. ko buông bỏ và ko hối hận nữa
 

This topic is archived. No further replies will be accepted.

Other recent topics Other recent topics
 
Powered by FogBugz