New feature proposals

This is a discussion group for requesting new features to be added to VantagePoint. Please indicate if the request is for an import "Filter", "Macro", or "Program" improvement.

Viết sao cho đủ 500 từ đây e bếu ơi

Mệt quá sáng ra đã đau đầu. tưởng lại nghỉ nhưng mà vẫn cố đi làm. sắp phải về nhà mấy ngày rồi. haizzz. mẹ lại mổ. lắm việc phải nghĩ quá đi mất. nhìn e bếu hum nay tươi gớm. bôi son có vẻ xinh hơn đấy. đọc đc những dòng này đừng có mà ghét a nhé. đừng hỏi thế mọi hôm e ko xinh à. em sắp khỏi rùi à. khỏi cái lại thấy nói nhiều. haha. nhưng mà thế là tốt đấy. thấy e khỏe cũng thấy vui vui. chắc về nhà 3 ngày. ko đc gặp e chắc là sẽ tháy nhớ lắm. haizzz. chán bản thân quá đi mất. cảm thấy mình thật là vô dụng. mấy hum nữa về cầu mong đừng có mưa. ghét cái không khí trong bệnh viện. anh ốm mất rồi. về lại ko giúp gì đc lại ốm thì đúng là nguy hiểm. tối về có khi phải uongs thuốc thôi. THẢO bếu dám đào mộ đúng là cái đồ ngang bướng. mình mà bắt đc chắc là ôm cho tắc thở thì thôi.
trang trí cửa hàng thời trang nhỏ Send private email
Monday, August 14, 2017
 
 

This topic is archived. No further replies will be accepted.

Other recent topics Other recent topics
 
Powered by FogBugz