New feature proposals

This is a discussion group for requesting new features to be added to VantagePoint. Please indicate if the request is for an import "Filter", "Macro", or "Program" improvement.

Ô quay sang cười tươi mới chết tôi chứ

nhìn e cười làm tôi cảm thấy hạnh phúc kinh khủng. hum nay là ngày quốc tế yêu yêu gì ấy nhỉ. sáng đọc mà quên rồi. hum nay ko dám tag tên trên fb thì cho tên e vào đây nhé. THẢO. đọc trộm thì a tát cho cái đấy. chuẩn bị ăn cơm đi bà bếu. hình như càng ngày a càng yêu e hơn rồi. a ko thể dừng yêu đc nữa. huhu.
trang trí shop quần áo vintage Send private email
Thursday, August 24, 2017
 
 

This topic is archived. No further replies will be accepted.

Other recent topics Other recent topics
 
Powered by FogBugz