New feature proposals

This is a discussion group for requesting new features to be added to VantagePoint. Please indicate if the request is for an import "Filter", "Macro", or "Program" improvement.

Mai bếu nghỉ mất rồi buồn thế nhỉ

mai e bếu ko đi làm lại ngồi ko chả có ai nch rồi. chán thiệt chứ. hum nay tranh luận gay gắt quá đi. mà cũng chả hiểu tranh luạn về vđ gì và mục đích để làm gì. cứ thế là đưa ra các lập luận lý lẽ. nhưng mà cơ bản là mình luôn trân trọng những ng bên cạnh. thường thường đa phần là mình chủ động nch vs ngta chứ mấy khi có ai chủ động nch vs mình. ko phải vì ngta thực sự cân thiết đến mức mình phải pm nch mà vì mình trân trọng mối quan hệ ấy thôi
mau thiet ke cua hang thoi trang nam Send private email
Friday, August 25, 2017
 
 

This topic is archived. No further replies will be accepted.

Other recent topics Other recent topics
 
Powered by FogBugz