New feature proposals

This is a discussion group for requesting new features to be added to VantagePoint. Please indicate if the request is for an import "Filter", "Macro", or "Program" improvement.

Làm việc đi e bếu

hum nay lại gặp e trên đường đi làm. công nhận 1 điều là e mặc cái váy này nhìn đẹp đấy. làm mình đi sau mà tim nhảy tưng tưng. mải ngắm e tạt cả đầu ô tô để đc ngăm e. hihi. đôi khi thấy mình đúng là khùng khùng. có thể làm mấy chuyện hâm hâm, điên rồ vì ng mình thích. ko biết có ai yêu nổi cái tính này ko nữa. trời ơi!!!
thiết kế cửa thời trang giá rẻ Send private email
Tuesday, August 29, 2017
 
 

This topic is archived. No further replies will be accepted.

Other recent topics Other recent topics
 
Powered by FogBugz