New feature proposals

This is a discussion group for requesting new features to be added to VantagePoint. Please indicate if the request is for an import "Filter", "Macro", or "Program" improvement.

Mỗi ngày trôi qua lại thấy yêu em hơn

anh cảm thấy ngày hum nay a lại yêu e nhiều hơn 1 chút so vs ngỳ hum qua. chỉ muốn ôm e mãi mà ko buông tay. có những ngày chỉ muốn bên e ko làm gì cả. thích nhìn e cười vs a. a sẽ cố gắng. từ h có e a sẽ cố gắng hơn. ko còn ham vui, lêu lổng nữa. a nghĩ đã đến lúc phải trưởng thánh hơn để xứng đáng với em
mẫu thiết kế shop thời trang nữ Send private email
Monday, September 4, 2017
 
 

This topic is archived. No further replies will be accepted.

Other recent topics Other recent topics
 
Powered by FogBugz