New feature proposals

This is a discussion group for requesting new features to be added to VantagePoint. Please indicate if the request is for an import "Filter", "Macro", or "Program" improvement.

Hum nay e yêu bị mệt lo quá đi

Thương e yêu thế nhỉ. hum nay e lại đau đầu vs mệt chứ. tức thật ko đc ra chăm sóc cho bà bếu. nhớ e nhiều lắm. lúc nào cũng thấy nhớ. thời gian trôi sao nhanh thế nhỉ. a muốn tận hưởng từng giây từng phút bên e. a muốn đc cùng e làm những điều mà e thích. muốn đc ôm e mỗi ngày.
thiết kế cửa hàng kính Send private email
Thursday, September 7, 2017
 
 

This topic is archived. No further replies will be accepted.

Other recent topics Other recent topics
 
Powered by FogBugz