New feature proposals

This is a discussion group for requesting new features to be added to VantagePoint. Please indicate if the request is for an import "Filter", "Macro", or "Program" improvement.

Có những ngày nhớ e yêu e rất nhiều

a biết là a vẫn chưa đủ tốt để e có thể tin tưởng. nhưng a chắc tình yêu này là 100% ko hề toan tính và vụ lợi. a yêu e và chỉ biết yêu e. chỉ muốn đc bên e thật lâu. cùng e ăn bữa cơm rùi ôm e ngủ 1 giấc. quên hết những mệt mỏi của cuộc sống
 

This topic is archived. No further replies will be accepted.

Other recent topics Other recent topics
 
Powered by FogBugz