New feature proposals

This is a discussion group for requesting new features to be added to VantagePoint. Please indicate if the request is for an import "Filter", "Macro", or "Program" improvement.

Hum nay mệt thật đấy

cả người đau nhừ đến cái đầu cũng đau nốt. oải thật. mùa đông có lẽ sắp đến rùi. đêm về từng cơn gió lạnh thổi rũ xuống từng chiếc lá còn xót lại của mùa thu. đêm qua lại là 1 đêm nữa a thức trắng ngồi lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. căn phòng vãn vậy. 4 bức tường dường như im lặng lạnh ngắt. khi a biết vị thần ty đã ko mỉm cười với đôi ta. a yêu e a nhớ e nhiều lắm.
bị nổi mụn nước trong miệng Send private email
Tuesday, September 12, 2017
 
 

This topic is archived. No further replies will be accepted.

Other recent topics Other recent topics
 
Powered by FogBugz